Instal·lació visual, 2021

Rewind ha sigut un dels projectes guanyadors del Forma. Espais d’Art Contemporani Balaguer.
Exposada al Museu de la Noguera, es tracta d’una instal·lació interdisciplinar que reflexiona sobre aspectes desfavorables de la globalització en el camp econòmic, polític, tecnològic, cultural i ecològic. Una obra en la que l’artista planteja qüestions com l’impacte del capitalisme en les societats actuals convidant al públic a prendre consciència i recuperar allò essencial.
Formalment la peça combina arts tradicionals com el dibuix i la pintura, amb tecnologia artística digital, com la projecció de video mapping, per a fer referència a les qüestions conceptuals de fons.