Video Mapping interactiu, 2023

En la societat contemporània, la figura humana és per tot arreu i, amb ella, l’afany establert de l’ésser humà de veure’s a si mateix i de veure els altres. Però, quanta veracitat hi ha en les imatges que projectem del nostre propi ésser? Amb el fenomen de les xarxes socials, l’autorretrat ofereix una imatge parcial de la persona representada a través de filtres. Tecnologies dissenyades per mostrar la visió més afalagadora de la persona en qüestió i que popularitzen un determinat estàndard de bellesa amb absència de defectes i d’imperfeccions físiques. Un artifici que s’imposa i oculta l’enigma d’aquell rostre volent semblar el que no és i donant lloc a alter egos de natura mutable. Amb Face Volition (Faç a voluntat) Sílvia Isach indaga en aquest ús de màscares que exploren la naturalesa performativa de la identitat en la que les persones partícips exposen la seva vida en un joc continu entre l’artificialitat i la naturalitat.
La forma és transitòria i es pot mudar a la voluntat.
D’aquesta manera, el desenllaç del mapping planteja un disseny experiencial en què la tecnologia digital permet que l’espectador modifiqui l’aspecte del rostre projectat i el contingut visual a través de la seva acció voluntària, mitjançant processos i algoritmes de composició visual dissenyats per l’artista.
Composició musical a càrrec de Juan J. Ochoa.