L’altre costat d’allò visible

Obra de fotografia analògica, 2008

En el marc de l’expressionisme fotogràfic, l’ombra cobra vida pròpia remetent a la realitat que la seva aparença amaga al llarg del recorregut per l’obscuritat i la llum. El món exterior és viscut per l’ombra com a moment de la vida interior del seu subjecte.
Aquesta dualitat entre la contenció i la revelació ve donada pel reflex de l’individu, reflex que es retroba amb la certesa interna del seu progenitor atenint-se a sentiments, sensacions i records de la profunditat d’aquest.

Exposició del 13 de febrer al 15 de març de 2008 a la Sala dPas de Vilafranca del Penedès:

VIII Biennal Internacional de Fotografia Olot, Sala La Nevateria: